TOYO TIRE(3月1日)〈人事異動〉直需営業本部直需販売第二部長(直需営業本部副本部長)阪本誠(4月1日)エンジニアリング本部長兼オリエント工機代表者欧州プロジェクト推進室(エンジニアリング本部電気システム・制御開発部長)水草裕勝▽生産統括管理部長欧州プロジェクト推進室(生産統括管理部)渡辺善勝▽エンジニアリング本部電気システム・制御開発部…